Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę wagi samochodowej w ramach zadania pn.: „Zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w m. Rutki-Kossaki „

Wójt Gminy Rutki /jako zamawiający/ zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę wagi samochodowej w ramach zadania pn.: „Zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w m. Rutki-Kossaki ” – Link do szczegółów zapytania ofertowego