Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące odpadów z gospodarstw domowych

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące odpadów z gospodarstw domowych, gdzie przebywają osoby w kwarantannie lub zakażone koronawirusem SARS-CoV-2/chore na COVID-19

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego, odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych przez osoby objęte kwarantanną oraz w innych miejscach wyznaczonych do odbywania przez osoby kwarantanny, należy traktować jako odpady komunalne. Odpady wytwarzane przez osoby przebywające na kwarantannie domowej z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19, ale przechodzących proces leczenia w domu (objętych jednocześnie kwarantanną), należy umieścić w dodatkowym worku (tj. w dwóch workach) i wyrzucić do śmietnika/altany śmietnikowej, gdzie gromadzone są odpady komunalne. Worek ten należy umieścić w pojemniku na odpady zmieszane.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-odpadow-z-kwarantanny

https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-odpadow-wytwarzanych-przez-osoby-z-potwierdzonym-wirusem-sars-cov-2-lub-chorych-na-covid-19