Zaproszenie do złożenia oferty na: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1, 269/2, 269/3, 340 w miejscowości Mężenin”

Data ogłoszenia 2023-03-06
Tytuł Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1, 269/2, 269/3, 340 w miejscowości Mężenin”
Typ Zamówienia Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej mniejszej niż 130000 zł.
Termin składania ofert 2023-03-17 do godz. 12:00

ZAŁĄCZNIKI: