Zaproszenie do złożenia oferty na: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106179B ul. Żytnia w Rutkach- Kossakach”

Data ogłoszenia 2023-03-06
Tytuł Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106179B ul. Żytnia w Rutkach- Kossakach”
Typ Zamówienia Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej mniejszej niż 130000 zł.
Termin składania ofert 2023-03-17 do godz. 12:00

ZAŁĄCZNIKI: