Zapytanie dotyczące usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Remont drogi gminnej 106191B – ul. Lipowa w Rutkach-Kossakach”

Data wydania 2021-07-23
Tytuł Nadzór inwestorski nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Remont drogi gminnej 106191B – ul. Lipowa w Rutkach-Kossakach” – zwana dalej także Nadzorem.
Typ Zamówienia Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000,00  zł (netto)
NR Zamówienia ZW.271.23.2021
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2021-07-30 do godz. 12:00

ZAŁĄCZNIKI: