Zapytanie ofertowe dotyczące nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej na działkach nr 79/1, 79/221, 19/282, 79/288, 79/299, 79/304 , w miejscowości Grądy-Woniecko, gm. Rutki, wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”

Data wydania 2021-07-27
Tytuł Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej na działkach nr 79/1, 79/221, 19/282, 79/288, 79/299, 79/304 , w miejscowości Grądy-Woniecko, gm. Rutki, wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”– zwana dalej także Nadzorem.
Typ Zamówienia Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000,00  zł (netto)
NR Zamówienia ZW.271.21.2021
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2021-08-03 do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130000 zł do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

ZAŁĄCZNIKI: