Zapytanie ofertowe – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle”

Data wydania 2021-08-04
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle”
Typ Zamówienia Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000,00  zł (netto)
NR Zamówienia ZW.271.24.2021
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2021-08-11 do godz. 12:00

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle” wymagających zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę zgodnie z wymaganymi normami i przepisami w tym zakresie. Na załączniku nr 3 przedstawiono zakres opracowania.

ZAŁĄCZNIKI: