Zapytanie ofertowe – Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Budowa ciągu pieszego- jezdnego na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego”

Data wydania 2022.06.01
Tytuł Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Budowa ciągu pieszego- jezdnego na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego”
Znak sprawy ZW.271.31.2022
Kategoria Usługa
Termin składania ofert 2022-06-07 do godz. 12:00

Link do postępowania: https://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl/zamowieniaponizej30tyseur/zapytanie-ofertowe—usluga-pelnienia-nadzoru-inwestorskiego-w-branzy-drogowej-nad-robotami-realizowanymi-w-ramach-zadania-pn-budowa-ciagu-pieszego–jezdnego-na-dzialkach-138-i-139-w-miejscowosci-rutki-kossaki-od-drogi-wojewodzkiej-nr-679-w-1.html