Zapytanie ofertowe – Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Przebudowa parkingu przy bloku na ulicy 11 Listopada w m. Rutki-Kossaki”

Data wydania 2022.06.01
Tytuł Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Przebudowa parkingu przy bloku na ulicy 11 Listopada w m. Rutki-Kossaki”
Znak sprawy ZW.271.32.2022
Kategoria Usługa
Termin składania ofert 2022-06-07 do godz. 12:00

Link do postępowania: https://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl/zamowieniaponizej30tyseur/zapytanie-ofertowe—usluga-pelnienia-nadzoru-inwestorskiego-w-branzy-drogowej-nad-robotami-realizowanymi-w-ramach-zadania-pn-przebudowa-parkingu-przy-bloku-na-ulicy-11-listopada-w-m-rutki-kossaki.html