Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego

W załączeniu zawiadomienie  o wszcęciu postępowania adminiatracyjengo w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód , tj. wprowadanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z zakładu EKO-STOK Sp. z o.o. w miejscowości Górskie Poniky-Stok

 

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie [PDF, 1MB]