Dostawa monitora interaktywnego i komputerów przenośnych dla nauczycieli do Szkoły Podstawowej w Rutkach-Kossakach im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich

Data ogłoszenia 2022-04-26
Tytuł Dostawa monitora interaktywnego i komputerów przenośnych dla nauczycieli do Szkoły Podstawowej w Rutkach-Kossakach im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich
Typ Zamówienia Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).
NR ogłoszenia ZW.271.24.2022
Kategoria Dostawa
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-05-04 do godz. 10:00

 

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/071a4733-6ec8-44ee-866d-33ccd82b9d23