Projekt zdalna Szkoła +

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

CPPC znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Łącznie z programem #zdalnaszkoła CPPC przeznaczyło 366 mln PLN na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

29 czerwca 2020 r. Gmina Rutki podpisała umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Gmina otrzymała  dofinansowanie w wysokości 74 983,70 zł. Kwota została przeznaczona na zakup 22 laptopów, zestawów słuchawkowych, myszek oraz pakietów biurowych Office 2019, które zostaną przekazane Szkole Podstawowej w Kołomyi, Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko i Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach. Sprzęt niezbędny do nauki zdalnej trafi do uczniów oraz nauczycieli. Po zakończonej epidemii sprzęt wróci do szkół, gdzie będzie służył wszystkim uczniom w celach edukacyjnych.

Działanie zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.