Spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych

W dniu 19.06.2020 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach Pani Anna Trypuć zorganizowała spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku szkolnym z terenu Gminy Rutki.  W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Rutki Pan Dariusz Sławomir Modzelewski, nowy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rutkach Pani Anna Wądołowska, Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Rutkach Pan Krzysztof Brzozowski.

Celem spotkania było omówienie organizacji zajęć, wsparcia, pomocy, rewalidacji, dostosowania do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

Omawiano dotychczasowe metody pracy z dziećmi i zajęcia, w których uczestniczyły. Każdy z rodziców miał możliwość zaprezentowania własnych, indywidualnych dla jego dziecka potrzeb.