Przebudowa drogi gminnej nr 106190B – ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki

Gmina Rutki rozpoczęła realizację projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106190B – ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki” dofinansowany z Państwowego Funduszu Celowego, tj. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość inwestycji: 749 096,34 zł

Kwota dofinansowania: 411 315,00 zł

Realizacja zadania poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańcom miejscowości Rutki-Kossaki i całej gminy. W szczególności poprawi komfort oraz skróci czas dojazdu do Szkoły Podstawowej, lekarzy rodzinnych, do instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne znajdujących się w miejscowości gminnej – Rutki-Kossaki, t.j. do: Urzędu Gminy, Urzędu stanu Cywilnego, Ośrodka Pomocy Społecznej, poczty, policji, biblioteki, aptek, a także w miastach powiatowych – Zambrów, Łomża oraz w mieście Białystok. W nieprzewidzianych sytuacjach zagrożenia skróci czas dojazdu straży pożarnej, karetki pogotowia, policji.

Flaga i Godło Polski