Zakończenie inwestycji wodociągowej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rutki

Informujemy, że miejscowości w Gminie Rutki zasilane do tej pory ze stacji uzdatniania wody Cibory Gałeckie  od dnia 6 grudnia 2021 r. są zasilane wodą z SUW Szlasy-Lipno. Mogło się tak stać dzięki zakończeniu inwestycji wodociągowej polegającej na wykonaniu spinek wodociągowych pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny, Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki.

Równocześnie prosimy o obserwację ciśnienia na Państwa nieruchomościach, gdyż za sprawą wykonanych podłączeń nastąpił jego wzrost. W przypadku wystąpienia związanych z tym problemów prosimy o kontakt z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach pod numer telefonu: 739 009 509.