Zjazd partnerów lokalnych programu „Zawołani po imieniu”

9 czerwca 2021 r. Gmina Rutki była gospodarzem uroczystości „Zawołani po imieniu” zorganizowanej w Grądach-Woniecko przez Instytut Pileckiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W trakcie uroczystości upamiętniono Piotra Kościeleckiego mieszkańca kolonii Grądy-Woniecko, który w 1943 r. poniósł śmierć z rąk niemieckiego okupanta za pomoc i ratowanie Żydów.

Współpraca z Instytutem Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, którego Dyrektorem obecnie jest prof. Magdalena Gawin nie zakończyła się jednak wraz z zakończeniem uroczystości. 17 lutego 2022 r. przedstawiciele Gminy Rutki wzięli udział w Zjeździe przedstawicieli samorządów lokalnych włączonych do programu „Zawołani po imieniu”. Program ten służy upamiętnieniu mieszkańców wsi i miast, Polaków zamordowanych w czasie okupacji niemieckiej za niesienie pomocy obywatelom II Rzeczypospolitej prześladowanym z przyczyn rasowych przez III Rzeszę. Do chwili Zjazdu w program włączyły się 23 miasta i gminy wiejskie, w których upamiętniono 53 osoby. Uczestniczące w projekcie samorządy połączyła szczególna więź i wola dalszej współpracy z Instytutem Pileckiego jak również między sobą. Planowane są dalsze spotkania, Zjazdy oraz wspólna realizacja projektów, np. w przypadającym na dzień 24 marca Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Święto zostało ustanowione przez polski parlament w 2018 r., a data 24 marca, jest  rocznicą śmierci rodziny Ulmów z Markowej rozstrzelanej przez niemieckich żandarmów za ukrywanie Żydów. 

Po oficjalnych wystąpieniach uczestnicy Zjazdu wzięli udział w dyskusji oraz warsztatach. Na zakończenie Zjazdu zwiedzali wystawę „Zawołani po imieniu” dostępną na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, gdzie można było wpisać się do Księgi Pamiątkowej.