Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

1 lipca rozpoczął sie prces składania deklaracji do CEEB, który ma na celu zebranie wszyskich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny albo e-dowód.

Wejdź na strone www.zone.gunb.gov.pl

naciśnij ->złóż deklarację

Na złożenie deklaracji masz czas do 30 czerwca 2022.

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie uruchomione po 1 lipca 2021 deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni

Deklarację możesz złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Rutki.

Plakat z informacją jak wyżej