Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w Urzędzie Gminy Rutki

W Urzędzie Gminy Rutki uruchomiony został  Punkt Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Było to możliwe dzięki podpisaniu przez Gminę Rutki porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Czyste powietrze plakat

Prowadzenie Punktu zostało powierzone pracownikowi Urzędu Gminy, do którego zadań należy udzielanie informacji na temat Programu, pomoc w wypełnianiu wniosków, a także przyjmowanie ich oraz przekazywanie do siedziby Funduszu w Białymstoku.

Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze
Urząd  Gminy Rutki

 • 18-312 Rutki-Kossaki ul. 11 Listopada 7, pokój 111 (parter w godz. 10.00 -12.00)
 • Kontakt telefoniczny: 86 2763174  (od poniedziałku do piątku)

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w celu złożenia wniosku o dotację:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.
 2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.
 3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 5. Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 6. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 7. Numer księgi wieczystej, numer działki
 8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 9. Powierzchnia budynku/lokalu.
 10. Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 11. Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz z wskazaniem podstawy – w przypadku starania się o podstawowy poziom dofinansowania  (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.)
 12. W przypadku starania się o podwyższony poziom dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku zaświadczenia  z OPS

PRZYDATNE LINKI

Wymagana dokumentacja https://portal.wfosigw.bialystok.pl/wymagana-dokumentacja

Kalkulator dotacji https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie https://lista-zum.ios.edu.pl/

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych